Het laatste nieuws


Rutte: verkiezingen gaan over banen voor Nederland

maandag 19 mei 2014 - Voor de VVD gaan de Europese verkiezingen van 22 mei primair om banen. “Alles wat wij in Europa doen moet gericht zijn op meer banen. Dat betekent: inzetten op handel en economische groei. Zo ontstaan banen die we hard nodig hebben.” Dit zei Mark Rutte tijdens de aftrap van de Europese Campagne van de VVD op de planten- en bloemenbeurs Floraliën in Den Bosch op zaterdag 10 mei 2014. Lees verder →


VVD Zutphen en ChristenUnie willen Hanzehof toekomstbestendig maken

maandag 17 maart 2014 - Schort de aan de Hanzehof opgelegde bezuinigingen twee jaar op en stel eenmalig budget beschikbaar voor beheer en onderhoud. Dit verschaft de Hanzehof lucht om te werken aan een goed plan dat het Zutphense theater en congrescentrum toekomstbestendig moet maken. Dit plan ontvouwen ChristenUnie en VVD in een motie die zij deze week indienden. Lees verder →


Transitie Jeugdzorg

zondag 16 maart 2014 - In het voorjaar van 2013 hebben VVD Tweede Kamerleden een eerste bijeenkomst georganiseerd over de drie decentralisaties AWBZ-WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Het doel is dat deze decentralisatie naar de gemeenten zullen leiden tot transities. Werkwijze en zorg moeten beter worden afgestemd op de vraag en daardoor met minder kosten gepaard gaan. De gemeenten hebben jaren geleden zelf gevraagd naar deze overheveling van verantwoordelijkheden.De VVD fractie in de Tweede Kamer met name in de persoon van Brigitte van der Burg heeft zeer nadrukkelijk invloed uitgeoefend op de inhoud van de wet. Een belangrijk punt is dat zij nastreeft om te  vroege ‘ etikettering met medische diagnoses’ tegen gaat. Het financiële systeem moet niet gebaseerd zijn op diagnoses. Lees verder →


VVD Zutphen nodigt u uit!

zaterdag 15 maart 2014 - Aankomende zondag organiseert VVD Zutphen vanaf 15.30 uur een cabaretvoorstelling met Hester Macrander. Tijdens de voorstelling wordt u als publiek betrokken bij onderwerpen die voor u als inwoner en / of ondernemer van belang zijn in onze prachtige gemeente.


Komt allen en ga een gezellige / ontspannen zondagmiddag tegemoet in het Volkshuis (zie "Flyer Cabaret" voor de uitnodiging)!

Flyer Cabaret